Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Młodzi na rynku pracy!" NS Konsulting Sp. z o.o.

Utworzono dnia 03.03.2017
Czcionka:

Firma NS Konsulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy!”

Termin realizacji projektu: 01.02.2017 r.- 31.01.2018 r.

Projekt dla łącznie 100 osób tj. 10 gr śr. 10 osobowych

Termin rekrutacji:

 • luty –marzec 2017 r.-  2 grupy szkoleniowe
 • marzec-lipiec 2017r.- w każdym miesiącu zajęcia musi rozpocząć 2 grupy

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: osoby młode (60 kobiet i 40 mężczyzn)
w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo), w tym niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu  i szkoleniu,
tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP [1], zamieszkujących na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiego, tj. bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, puławski, tomaszowski, zamojski.

Młodzież NEET: osoba młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

 

 

 

 

 

SKŁAD GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU

 

KRYTERIA PODSTAWOWE:

 • osoby bierne zawodowo: min.80 osób
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane: max. 20 osób
 • osoby długotrwale bezrobotne: min. 10 osób

KRYTERIA DODATKOWE:

 • osoby z niepełnosprawnościami: min. 30 os.
 • osoby o niskich kwalifikacjach: min. 60 os. 

ŚCIEŻKA WSPARCIA

 

 

 1.  PORADNICTWO ZAWODOWE –INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA – zajęcia z doradcą zawodowym mające na celu ustalenie z Uczestnikami ścieżki szkoleniowej. Analiza potrzeb i możliwości, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, pomoc wyborze zawodu, ocena zawodowa, wspólna praca doradcy i UP nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy, zachęcanie K i M do udziału w szkoleniach stereotypowo przypisanych tylko
  do  jednej płci, zachęcanie kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych, przygotowanie IPD. IPD zawierać będzie dobór metod nauczania, ustalenie z UP działań dostosowanych do ich sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.

 

 

 1. POŚREDNICTWO PRACY- nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów
  z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia dla Uczestników Projektu, określenie list potencjalnych pracodawców dla UP,  oraz w przygotowaniu aplikacji pod kątem konkretnych ofert rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy.

 

 1. SZKOLENIE ZAWODOWE - Każdy UP weźmie udział tylko w jednym szkoleniu  (min.6 godzin dydaktycznych/dzień)dopasowanym na etapie Indywidualnych Planów Działania:

 

● programowanie 50h (7spot.x śr.8h)-egz. ECCC lub równoważny

● instalator pomp ciepła 40h (5 spot. x śr.8h)-egz. VCC lub równoważ.

● grafik komputerowy 168h (21 spot. x śr.8h)-egz. ECCC/ECDL lub równoważ.

● opiekun osób starszych 132h (2gr. x śr.10os.) (17 spot. x śr.8h)- egz. VCC lub równoważ.

● sekretarka 128h (16 spot. x śr.8h)-egz. ECDL lub równoważny

● monter suchej zabudowy 60h(8 spot. x śr.8h)-egz. VCC lub równoważny

● spawacz TIG 111h (14 spot. x śr.8h)-egz. kwalifikacyjny, np. Instytut Spawalnictwa, UDT lub równoważ.

● inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D 60h (2 gr. x śr.10os.)(8 spot. x

śr.8h)-egz. ECDL CAD 2D lub równoważ.

 

 

 1. PŁATNY 3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY

 

 

ROZKŁAD GODZIN NA  GRUPĘ SZKOLENIOWĄ (10sób):

 

1. PORADNICTWO ZAWODOWE-INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA  – SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM:

-TRYB SPOTKAŃ: spotkania indywidualne 2 spotkania po 3 godziny zegarowe

tj. 10 x 6 GODZ= 60 GODZ/GRUPA

 

 1. POŚREDNICTWO PRACY  

-TRYB SPOTKAŃ: spotkania indywidulane 1-2 razy w miesiącu po 1 godzinie zegarowej łącznie 6 godzin

tj. 10 osób x 6 GODZ= 60 GODZ/GRUPA

 

 1. SZKOLENIE ZAWODOWE: liczba godzin zależna jest od wybranego rodzaju szkolenia

 


[1] Grupę docelową dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP stanowi:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)ze szczególnym uwzględnieniem:  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej , matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków) wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki , osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze(do roku po opuszczeniu)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 03.03.2017, 15:19

Godziny otwarcia Ośrodka

Poniedziałek    7.30 -15.30
Wtorek             7.30 -15.30
Środa                7.30 -15.30
Czwartek          7.30 -15.30
Piątek               7.30 -15.30

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 93

W poprzednim miesiącu: 251

Wszystkich: 4088