Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura zobowiązania do leczenia

Czcionka:

Zgodnie z Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r., poz. 487) osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (jeżeli są uzależnione od alkoholu) można zobowiązać do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy w trybie nieprocesowym.

Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu prowadzone są przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

     - rozmawia z osobą, która jest świadkiem w sprawie,

       - rozmawia z osobą, której dotyczy wniosek,

       - zbiera informacje m.in. z Ośrodka Pomocy Społecznej,

         Policji,

      - motywuje do podjęcia kontraktu z 

             placówką terapii uzależnień,

        - jeżeli dana osoba nie zgadza się na to,

        wówczas GKRPA : 

       - kieruje ją na badanie przez biegłych,

     - składa wniosek do Sądu.

 

Sąd:

 

- kieruje na badanie do biegłych (jeśli nie zostało wykonane),

- wydaje postanowienie o leczeniu w trybie ambulatoryjnym albo stacjonarnym,

- wydaje postanowienie o zmianie trybu leczenia,

- zwraca się do oddziałów stacjonarnych o wyznaczenie terminu przyjęcia,

- zawiadamia osobę zobowiązaną o wyznaczony terminie przyjęcia.

 

Osoba zobowiązana:

 

-zgłasza się w wyznaczonym terminie do oddziału,

- jeżeli tego nie zrobi Sąd wydaje nakaz doprowadzenia jej przez Policję.

 

Godziny otwarcia Ośrodka

Poniedziałek    7.30 -15.30
Wtorek             7.30 -15.30
Środa                7.30 -15.30
Czwartek          7.30 -15.30
Piątek               7.30 -15.30

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny